ISU OK BiH logo

Generalni sekretar Saveza, održao je predavanje u OKBiH

U četvrtak, 1. 10. 2020, u Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine (OKBiH), generalni sekretar Saveza, Vladimir Kezunović, održao je predavanje na temu EYOF 2019 Sarajevo/I. Sarajevo - Iskustva kako bi prenio iskustva i savjete vezano za organizaciju takmičenja u brzom i umjetničkom klizanju u sklopu EYOF 2019. Generalni sekretar je u sklopu organizacije bio na poziciji Venue manager - Šef borilišta Skenderija.

Ovo predavanje je sastavni dio Naprednih kurseva menadžmenta u sportu koje organizuje OK BiH. Radi se o veoma obimnom edukativnom programu osmišljenom od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta namjenjenom edukaciji kadrova koji rade u sportskoj adminstraciji. Kurikulum kursa je osmišljen u saradnji sa više od 150 svijetskih priznatih naučnika i stručnjaka iz sportskog menadžmenta i obuhvata učenje o ključnim kompetencijama neophodnim za uspješno vođenje sportskih organizacija.

Program Naprednih kurseva menadžmenta u sportu pohađa 24 učesnika iz sportskih organizacija u BiH i trajat će do novembra mjeseca 2020. godine.

20201001 okbih

(Fotografija preuzeta sa web stranice Olimpijskog komiteta BiH)

 


mcp     fmks     ks      LogoSector lat5   ZOILogo

1