ISU OK BiH logo

Stavovi o uticaju COVID-19 krize na sportski sektor

Na osnovu novonastale situacije izazvane pandemijom Covid-19, Predsjedništvo i Izvršni odbor Olimpijskog komiteta  BiH  su kreirali i zvanično usvojili  dokument koji sadrži konkretne mjere podrške sportu BiH, koji je dobio bezuvjetnu podršku Strukovnih sportskih saveza BiH članica Olimpijskog komiteta BiH, te vrhunskih sportista olimpijaca koji se pripremaju za Olimpijske igre Tokyo 2020.


Stavovi o uticaju COVID-19 krize na sportski sektor


 

 


mcp     fmks     ks      LogoSector lat5   ZOILogo

1